יצירתה של בינה דקנר מתמקדת בסגנון ריאליסטי - פיגורטיבי ציור בצבעי שמן ופיסול בברונזה.
נושאי עבודות האמנות של בינה נעים בין ציורי דיוקנאות, לבין ציורים ופסלים של דמויות. כר נרחב של יצירתה מאופיין בהתרחשויות במתחמי ציבור, אינטראקציה אנושית-חברתית,
נופי ים ותאורי פעילות ספורטיבית.
עבודות האמנות באתר מיועדות לרכישה > אנא צרו קשר